Vilkår for bruk

Dette nettnettstedet www.unboxnow.no (heretter kalt «nettstedet») eies og drives av Asmodee Group.

Vennligst les disse vilkårene for bruk og bruksbetingelsene (heretter «Vilkårene») nøye før du bruker dette nettstedet.

Ved å bruke dette nettstedet bekrefter du ditt samtykke til disse bruksvilkårene i tillegg til andre lover eller forskrifter som gjelder for nettstedet, internett og/eller World Wide Web. Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn og til enhver tid, å endre, tilpasse, legge til eller fjerne deler av disse vilkårene.

Formålet med disse vilkårene er å definere betingelsene under hvilke Asmodee Group gjør bestemt innhold tilgjengelig for brukeren av nettstedet (heretter «brukeren»).

Hvis du ikke godtar vilkårene som er angitt her, må du ikke bruke nettstedet eller noen filer som er tilgjengelige på nettstedet.

  1. Bruk av nettstedet

Asmodee Group driver dette nettstedet for brukerens personlig underholdning, informasjon og kommunikasjon.

Uten Asmodee Groups skriftlige forhåndstillatelse kan brukeren ikke reprodusere, distribuere, tilpasse, vise, utarbeide avledede arbeid basert på, repostere eller på annen måte bruke innholdet på nettstedet. Men brukeren kan dog skrive ut eller laste ned en kopi av materialet til midlertidig lagring på en datamaskin for privat, ikke-kommersiell bruk,  forutsatt at han/hun ikke sletter eller endrer beskjeder vedr. opphavsrett, varemerke eller andre proprietære merknader.

Med unntak av det som uttrykkelig er angitt ovenfor, kan ingenting i dette dokumentet tolkes som overdragelse av lisens i forhold til immateriell rettigheter, herunder rettighet i forbindelse med opphavsrett.

Brukeren kan ha tilgang til nedlastbare demonstrasjonsfiler som kan lastes ned  ved å klikke på den respektive knappen på bestemte produkter. Disse demofilene vil bli sendt via e-post etter at brukeren har avtalt å opprette en kundekonto på Asmodee.net sin plattform og å akseptere vilkårene for bruk og personvernreglene til denne plattformen.

Brukeren har ikke tillatelse til å bruke handelsnavnet www.unboxnow.com som en hotlink på eller til andre nettsted, med mindre etablering av en slik lenke er godkjent på forhånd av Asmodee Group.

Nettstedet kan inneholde hyperkoblinger til tredjeparts nettsteder. Asmodee Group har ingen kontroll over og påtar seg intet ansvar for innholdet på slike sider.

  1. Begrenset tilgjengelighet til tjenesten

Selv om Asmodee Group Direct gjør sitt beste for å sikre tilgjengeligheten av nettstedets servere og tjenester, kan tilgangen midlertidig suspenderes av tekniske eller vedlikeholdsmessige årsaker, uten forvarsel.

Asmodee Group forbeholder seg alle rettigheter til å endre vilkårene for tilgang til nettstedets servere og tjenester, inkludert betaling for tilgang eller opphør av disse tjenestene permanent.

Tilgang til nettstedet krever en Internett-tilkobling hvor brukeren er fullt ut ansvarlig for kostnader og ansvar.

  1. Immaterielle rettigheter

Unboxnow er et registrert varemerke under Asmodee Group.

Alle andre varemerker, tjenestemerker og varenavn som brukes på dette nettstedet, inkludert logoe, er varemerker eller registrerte varemerker for Asmodee Group, eller dets datterselskaper eller partnere som har gitt dem en lisens til rådighet.

«Innholdet», referert til nedenfor, refererer spesielt til (i) tekst, bilde, fotografi, tegning, illustrasjon, grafikk, video, visuelle og akustiske lydelementer som vises på nettstedet (ii) demofilene som brukeren kan motta via e-post.

Alt innhold er beskyttet av immaterielle rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, varemerker og design, domenenavn, logoer, opphavsrettigheter, med mindre annet er oppgitt, og kan ikke brukes uten skriftlig tillatelse fra Asmodee Group. Innholdet på nettstedet tilhører, eller brukes med tillatelse av Asmodee Group og dets tilknyttede selskaper. Bruk av innholdet av brukeren eller en annen person autorisert av ham/henne er ikke lovlig med mindre annet er spesifisert i vilkårene eller med den spesifikke forhåndstillatelsen til Asmodee Group, et av dets tilknyttede selskaper og / eller dets lisensgivere.

Demofilene leveres under lisens fra Asmodee Group. Denne lisensen til brukeren er ikke-eksklusiv og ikke-kommersiell. Det gis til brukeren på personlig basis og utelukkende for private fritidsformål og kan ikke brukes på noen måte til noe annet formål uten forutgående samtykke fra Asmodee Group.

Brukeren har ikke tillatelse til å selge, kopiere, handle, overføre, publisere på nytt, legge ut, leie ut, lisensiere, distribuere, markedsføre eller kommersielt utnytte merkene og innholdet, inkludert demofilene.

Enhver uautorisert bruk av nettstedets innhold kan bryte lover om opphavsrett, varemerkelover, personvern- og publisitetslover og kommunikasjonsforskrifter og vedtekter knyttet til dette. Det skal gjøre brukeren strafferettslig og sivilt ansvarlig som følge av brudd på immaterielle rettigheter.

  1. Ansvarsfraskrivelse

Asmodee Group garanterer ikke at de funksjonelle aspektene ved nettstedet vil være uavbrutt eller feilfrie, eller at dette nettstedet eller serveren som gjør det tilgjengelig, er fri for virus eller andre skadelige komponenter. Bruken og surfingen av nettstedet er på brukerens egen risiko.

Asmodee Group påtar seg ikke ansvaret for kontinuerlig oppdatering av deler av sidene på dette nettstedet. Uten å begrense det foregående, blir alt på nettstedet gitt til deg «SOM DET FOREFINNES» UTEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN EKSPLISITT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-OVERTREDELSE.

Vær oppmerksom på at noen domstoler kanskje ikke tillater utelukkelse av underforståtte garantier, så noen av de ovennevnte unntakene gjelder kanskje ikke for brukeren.

  1. Generelle bestemmelser

Asmodee Group kan revidere disse vilkårene fra tid til annen ved å oppdatere eller revidere dette innlegget på nettstedet, med de reviderte vilkårene som trer i kraft fra datoen for publiseringen.

Asmodee Group kontrollerer og driver dette nettstedet fra hovedkvarteret i Guyancourt i Frankrike.

Hvis noen deler av disse vilkårene anses å ikke kunne håndheves, skal den ikke håndhevbare delen tolkes i samsvar med gjeldende lov i størst mulig grad, og resten av bestemmelsene forblir gyldige. Ethvert krav som brukeren måtte ha med hensyn til dette nettstedet, skal gjøres gjeldende innen ett år etter at kravet eller søksmålet oppstår, ellers vil et slikt krav eller søksmål være foreldet.

Disse vilkårene hører til under og skal fortolkes i samsvar med lovgivningen i Frankrike uten hensyn til dets lovkonflikt. Der lovene i Frankrike er forskjellige fra de obligatoriske forbrukerlovene i brukerens eget land, tilbys brukeren lignende beskyttelse.

© 2022 ASMODEE-GRUPPEN. Med enerett. Alt innhold på dette nettstedet er beskyttet av varemerker, opphavsrettigheter og andre immaterielle rettigheter.